Az EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft. működésével kapcsolatos információk és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Cégünk évtizedek óta áll a felnőtt-, és szakképzés szolgálatában. Képzések széles körét kínáljuk magánemberek, cégek, szervezetek, magán-, és közintézmények számára.

Az intézmény nem csak nevében és struktúrájában, de tanári és eszközállományában, tananyagában is az európai normát követi.

Működésünk a felnőttoktatás, a szakképzés és a továbbképzések széles skáláján mozog. Képzéseket folytatunk műszaki, bányászati, energiaipari, informatikai, kereskedelmi, vegyipari, vendéglátó ipari és ügyviteli szakterületeken. Intézményünk, a már működő képzéseken túl saját kezdeményezésű és a megrendelői által igényelt fejlesztésekkel azon fáradozik, hogy újabb és újabb szakterületen legyen jelen kínálatával.

A gyorsan változó gazdasági környezetre figyelemmel az a célkitűzésünk, hogy a munkaadók és munkavállalók igényeinek figyelembe vételével biztosítsuk a legmagasabb szintű és minőségű képzést.

Felnőttképzési engedélyünk számunk: E/2020/000048

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/000284

Felnőttképzési szolgáltatásaink:

  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
  • Előzetes tudásszint felmérés

Képzéseinken való részvételi szándékot a Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelezni. A jelentkezési lap kitöltése nem jár fizetési kötelezettséggel. A Jelentkezési lap leadható online formában a honlapon, személyesen az irodánkban, postán vagy e-mailen. A jelentkező – a személyes leadás kivételével – minden esetben írásos visszajelzést kap arról, hogy jelentkezése megérkezett. Ezt követően az általa megadott elérhetőségeken keresztül munkatársaink tájékoztatják a képzés megkezdéséig szükséges és hasznos információkról. (Pl. várható tanfolyamindulás, dokumentumok bemutatásával kapcsolatos tudnivalók, stb.)

Tanfolyamaink megfelelő számú jelentkező összegyűlésekor indulnak. A beiratkozáskor / tanfolyamindításkor a résztvevők további hasznos információkat kapnak a tanfolyammal kapcsolatban, és sor kerül a képzési, felnőttképzési szerződés megkötésére.

Fizetési kötelezettség kizárólag a képzési, felnőttképzési szerződés aláírását követően, a szerződés hatálybalépésével jön létre. Résztvevőnek joga van saját magától különböző személyt vagy szervezetet megjelölni költségviselőként, de amennyiben az így megjelölt költségviselő a résztvevő által aláírt képzési, felnőttképzési szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget az előírt időben vagy mértékben, úgy a fizetési kötelezettség a résztvevőt terheli.

A résztvevőknek a beiratkozás napján írásos dokumentumokkal kell igazolniuk a képzésbe való bekapcsolódás feltételeinek való megfelelőségüket (pl. iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, stb.). Ezekről dokumentációs céllal másolat kerül a tanfolyami dossziéba. Amennyiben a résztvevő a belépési feltételeknek való megfelelését igazoló dokumentumokat nem mutatja be a képzési, felnőttképzési szerződés megkötése előtt, úgy a tanfolyamot a saját felelősségre látogatja, és a szerződésben vállalt minden kötelezettségének, beleértve a fizetést is, köteles eleget tenni akkor is, ha kiderül, hogy a belépési feltételeknek nem felel meg; ebben az esetben vizsgára nem bocsátható.

Képzéseinkre beiratkozó résztvevőink számára – a lent felsorolt esetek kivételével – ingyenes előzetes tudásszint felmérési lehetőséget biztosítunk. A felnőttképzésben részt vevők sok olyan élet-, és munkatapasztalattal rendelkeznek, amelyeknek nagy hasznát vehetik a szakmai tanfolyam során. Ezen tapasztalatok értékének és felhasználhatóságának gyakran nincsenek is teljes mértékben tudatában. Az előzetes tudásszint felmérés megszervezésével képzőként eleget teszünk a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, amelyeknek értelmében a felmérésen elért eredmény a képzési időbe – felmentés formájában – beszámítandó, ha azt az előírások lehetővé teszik. Az előzetes tudásszint felmérésen elért, és a felnőttképzési szerződésben feltüntetett mértékű minimum szint elérése esetén a résztvevő saját kérésére felmentést biztosítunk az adott tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész(ek) alól. Amennyiben a résztvevő az előzetes tudásszint felmérésen az előírt szintet eléri, úgy a felnőttképzési szerződés hatályba lép. Ha a résztvevő az előírt szint elérése esetén a tanfolyamot nem kezdi meg, arról kimarad, vagy a képzés végéig nem fizeti be a teljes képzési díjat, úgy a tudásszint felmérésért tananyagegységenként 20.000 Ft díj megfizetésére köteles. A felmérésen elért eredmény kizárólag az EUROKT-AKADÉMIA Kft. saját képzésein használható fel képzésrész alóli felmentésre.

A részvételi díj fizetésekor magánszemélyek számára kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Fizetési módok: átutalás vagy készpénz. Készpénzes befizetés kizárólag csekken, illetve a székhelyünkön található pénztárban teljesíthető. Az a résztvevő, aki az aktuális részlet befizetésével 5 munkanapot késik, elveszti a részletfizetésre való jogosultságát. Amennyiben a résztvevő elérhetőségi adatai hibásan szerepeltek a képzési, felnőttképzési szerződésben vagy idővel megváltoznak, és erről a résztvevő a képzőt nem értesíti írásban, úgy képző az ebből eredő károkért, hátrányos következményekért nem vállal felelősséget.

Tanfolyamról történő kimaradás szándékát és a szerződés közös megszüntetésére irányuló kérelmét a résztvevő kizárólag írásban jelezheti a tanfolyamvezető felé. Az erre az esetre vonatkozó fizetési kötelezettségeket a képzési szerződés, illetve a felnőttképzési szerződés tartalmazza.

Személyes adatokat

  • érdeklődés esetén a képzéssel kapcsolatos információk megküldése,
  • jelentkezési lap kitöltése esetén a képzéssel kapcsolatos információk megküldése és képzési / felnőttképzési szerződés előkészítése
  • képzési / felnőttképzési szerződés, illetve a kapcsolódó dokumentumok kitöltése esetén a képzés és a vizsgáztatás megvalósítása érdekében kezelünk. Harmadik félnek – a képzési költség viselőjének kivételével – engedély vagy jogszabályi előírás nélkül nem adjuk át.
Menü