Elektronika és elektrotechnika

Villamos hálózat kezelő

Engedélyszám, Nyilvántartási szám
E/2020/000048
Vonatkozó Jogszabály
07134011
Képzés típusa
Engedélyköteles képzés
Képzési idő
200 óra
Képzés bemeneti feltételek
- alapfokú iskolai végzettség
- villanyszerelő vagy
- technikus vagy
- mérnök ( részletekről érdeklődjön a kollégáknál)
- egészségügyi alkalmasság
- 2 év erősáramú szakterületi gyakorlat

A képzés célja

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Villamos hálózat kezelő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A munkaterület rövid leírása és a képzés során megszerezhető kompetenciák

A villamos hálózat kezelő a villamos energia rendszerben termelői, átviteli, elosztói,
fogyasztói céllal létesített kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles
elosztóhálózatokon, közép-/kisfeszültségű transzformátorállomásokon, középfeszültségű
kapcsolóállomásokban, és nem engedélyköteles kiserőművekben megfelelő helyismeret
birtokában üzemeltetési feladatokat végez. Legfontosabb üzemeltetési feladatai;
állapotellenőrzés, tervezett (pl. üzemvitel, létesítés, bontás) és üzemzavari beavatkozások
végzése és felügyelete, ezekhez feszültségmentes munkaterület biztosítása. Munkája során
villamos kockázatértékelést végez, mérlegel és dönt, betartva a vonatkozó villamos
biztonságtechnikai, munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat. Felelősségi
körébe tartozó feladatok ellátása során, a tőle elvárt gondossággal elektronikus és papír alapú
dokumentációkat (pl. belépési nyilatkozatot, üzemi naplót, kapcsolási, feszültségmentesítési
és feszültség alá helyezési utasítást, munkaterület átadás-átvételi dokumentációt) készít és
kezel. Munkája során a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat, egyéni és
csoportos védőeszközöket előírásszerűen használja. A rendelkezésre álló hírközlési
csatornákon egyértelmű, világos, utasítás alapú kommunikációt folytat az üzemirányító
szolgálattal. Párban, vagy munkacsoportban dolgozik, munkavezetőként szervezi, felügyeli a
munkát, munkacsoport tagjaként együttműködő, és betartja a munkavezető utasításait.
Munkája során felhasználókkal is kapcsolatba kerül, egyértelmű szabatos tájékoztatást ad a
végzendő/végzett munkáról.
A villamos hálózat kezelő tevékenységi köre a villamos berendezéseken belül a villamos
energia szállítását, elosztását, felhasználását biztosító elemekre, valamint a nem
engedélyköteles kiserőművekre vonatkozik, tehát nem terjed ki a nagyfeszültségű
kapcsolóállomásokra, nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű
transzformátorállomásokra, kiserőművi összevont engedéllyel, termelői működési engedéllyel
rendelkező erőművekre.

Jelentkezés

Töltse ki a jelentkezési lapot és kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

További kapcsolódó képzések

Elektronika és elektrotechnika

Robbanásbiztos berendezés szerelője

Elektronika és elektrotechnika

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

Elektronika és elektrotechnika

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő

Menü